Dzieci poznają zawody

Dzieci poznają zawody

W innych językach: ru be
Dzieci poznają zawody

Temat „Zawody” dzieciom Misji pomagają studiować je rodzice. Opowiadają o swojej pracy, podkreślając wyjątkowość każdego zawodu oraz jego niezbędność dla ludzi i społeczeństwa, o radości i inspiracji, jaką czerpią ze swojej aktywności zawodowej.

W procesie wychowawczym kwestie edukacji zawodowej dzieci są niezwykle ważne. Zapoznanie dzieci z pracą dorosłych to nie tylko zdobycie określonej wiedzy, ale także wyrobienie sobie wyobrażenia na temat charakteru pracy, zainteresowanie się nią. Warto zaznaczyć, że w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym rodzice i wychowawcy wspólnie pomagają dzieciom stawiać pierwsze kroki, pokazując nowy dla nich świat zawodów.

Serdecznie dziękujemy Pani Wicie, Panu Alesowi oraz Panu Julianowi. Dzięki nim dzieci poznały zawody krytyka sztuki, aktora i programisty.