Dzieci z Misji w muzeum im. Jakuba Kołasa

Dzieci z Misji w muzeum im. Jakuba Kołasa

W innych językach: ru be en
Dzieci z Misji w muzeum im. Jakuba Kołasa

W Centrum rozpoczęły się jesienne ferie pt. „Historia rodu przez historię narodu”.

Dzieci zobaczyły dom, w którym mieszkał i pracował pisarz narodowy. Staraliśmy się zainteresować dzieci historią jego rodziny, jego osobistym życiowym i twórczym losem. Uwagę dzieci zwróciliśmy też na ród Jakuba Kołasa, ponieważ zagłębiając się w tej historii dzieci mogą zrozumieć historię Białorusi i swoją historię.