Hurra! Rozpoczęły się letnie „Wakacje z Bogiem”!

Hurra! Rozpoczęły się letnie „Wakacje z Bogiem”!

W innych językach: ru be
Hurra! Rozpoczęły się letnie „Wakacje z Bogiem”!

13 czerwca wystartowała pierwsza runda „Wakacji z Bogiem”. Podczas Mszy Świętej ksiądz Aleksander pogratulował wszystkim początku obozu letniego i życzył, aby w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym wraz z wesołym wypoczynkiem i ciekawymi zabawami dzieci z radością poznawały Boga. Nieprzypadkowo nasz obóz letni nosi nazwę „Wakacje z Bogiem”.

 

Pierwszy dzień obozu letniego przypadł na liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, który jest jednym ze świętych, najbardziej czczonych w Kościele Katolickim i bardzo popularnym w pobożności ludowej. Znał Biblię tak dobrze, że mówiono o nim: „Gdyby wszystkie Pisma Święte zostały zniszczone, Antoni mógłby podyktować je sekretarzowi, w ten sposób je przywracając”. Dlatego został ogłoszony doktorem Kościoła. Św. Antoni był nie tylko inteligentny i wykształcony, ale także bardzo wrażliwy na potrzeby ubogich, zawsze gotowy do pomocy każdemu, zwłaszcza tym, którzy też są otwarci na pomaganie najbardziej potrzebującym.

Dzieciom można opowiadać o Bogu na wiele różnych sposobów. Na obozie letnim porozmawiamy o Bogu, przeczytamy Biblię dla dzieci i wyjaśnimy znaczenie Mszy Świętej. Będziemy śpiewać chrześcijańskie pieśni, rysować obrazki oraz przygotowywać przedstawienia teatralne na podstawie opowieści biblijnych. Natomiast głównym sposobem mówienia dzieciom o Bogu jest własne zachowanie i posłuszeństwo. Dlatego naczelną zasadą zachowania się na obozie letnim są słowa z Pisma Świętego Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. A zatem wychowawcy obozu letniego na swoim przykładzie starają się uczyć dzieci miłosierdzia i miłości.

Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia letniego obozu w albumie.

Harmonogram wszystkich rund w obozie letnim można zobaczyć tutaj.