Inspirujące spotkanie z pisarzem Maksymem Backalewiczem

Inspirujące spotkanie z pisarzem Maksymem Backalewiczem

W innych językach: ru be
Inspirujące spotkanie z pisarzem Maksymem Backalewiczem

W Chrześcijańskim Centrum Socjalnym odbyło się twórcze spotkanie z młodym pisarzem z Lidy Maksymem Backalewiczem. Dzieci i goście Misji dowiedzieli się od pana Maksyma, jak on, niepełnosprawny mężczyzna, uczył się w szkole i ukończył ją ze złotym medalem, jak odnalazł się w literaturze i został przyjęty do Związku Pisarzy Białorusi.

Maksym Backalewicz opublikował już sześć książek. Cziotki (Różaniec) i Utro Maksyma (Poranek Maksyma) poświęcone są dzieciństwu autora. Książka 30 razmyszlenij po powodu… (30 refleksji o…) zawiera refleksje na temat fragmentów Biblii, cytatów znanych osób oraz niektórych wydarzeń życiowych. Czwarta książka Iz rodnika pamiati (Ze źródła pamięci) łączy w sobie dwa poprzednie wydania.

W 25. urodziny pana Maksyma ukazała się książka Karcer duszy, która bardzo się różni od pierwszych dzieł pisarza. Opisuje wspomnienia z jego dzieciństwa; karcerem duszy zaś w wydaniu są nazwane stany emocjonalne bohatera, jego wrażenia, problemy i niepokoje.

Szósta książka Piatdiesiat ottienkow żyźni (Pięćdziesiąt twarzy życia) została opublikowana w 2021 roku. Koncentruje się na filozoficznym zrozumieniu życia: jaki jest cel naszego istnienia na ziemi, dlaczego przyszliśmy na ten świat? Teraz Maksym Backalewicz pracuje nad siódmą książką, którą nazwał Inaja realnośt (Inna rzeczywistość).

W swoich książkach pan Maksym wzywa do chrześcijańskiej dobroci, cierpliwości i wiary w Boga. A swoim przykładem daje czytelnikom powód do refleksji nad siłą ducha i celowością w dążeniach. Jednym zaś z celów młodego twórcy jest bycie dobrym pisarzem pomimo swojej kondycji fizycznej.

Wszystkie zdjęcia są dostępne w albumie.

Jeśli chcesz pomóc Maksymowi, możesz przelać dobrowolną ofiare na jego kartę Belarusbank (system Maestro).

Numer karty:
6711 7700 1510 0204
Ważność:
12/23