Jak przygotować stół wielkanocny?

Jak przygotować stół wielkanocny?

W innych językach: ru be
Jak przygotować stół wielkanocny?

Dla lepszego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych zachęcamy poświęcić jak najwięcej czasu na modlitwę osobistą, postarać się skończyć najbardziej pracochłonne sprawy domowe już na początku tygodnia oraz zaopatrzyć się w poczęstunek wielkanocny. Dla błogosławieństwa pokarmów do koszyka, jak to tradycyjnie robili nasi dziadkowie, można włożyć: wielkanocnego baranka, jajka, chleb, sól, ciasta, wędlinę, chrzan, ser i inne potrawy.

Natomiast co jest najważniejsze przy stole wielkanocnym? Głównymi atrybutami chrześcijańskimi na stole wielkanocnym są Baranek Wielkanocny oraz świeczka. Są niezbędni, aby wierzące, częstując się, nie zapominali o najważniejszym przesłaniu tego święta.

Jak przygotować stół wielkanocny?

  1. Stół przykrywamy białym obrusem.
  2. Na stół stawiamy świeczkę – światło Chrystusa.
  3. Baranek – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Żydzi na Paschę ofiarowywali baranka na pamiątkę wydarzenia, które zmieniło historię: kiedy znajdowali się w niewole egipskiej, Bóg usłyszał ich wołanie o wyzwoleniu i nie dał zginąć. Bóg rozkazał izraelitom skropić drzwi swoich domów krwią ofiarnego baranka. Mieszkańcy tych domów ocalali; niezaznaczone zaś krwią domy odwiedziła Boża zniszczalna moc, która przeraziła faraona i przymusiła go dać Żydom wolność. Baranek ofiarny jest proroctwem ofiary Jezusa Chrystusa, który przelał Swoją krew na krzyżu i w taki sposób wyzwolił każdego człowieka z niewoli grzechu oraz zachował od wiecznego potępienia.
  4. Jajko – symbol nowego życia, znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.
  5. Chleb – Dar Boży, Chleb w Eucharystii – Ciało Chrystusa.
  6. Sól – chroni od zepsucia. „Jesteście solą ziemi” – mówi Chrystus.
  7. Wędlina – symbol dobrobytu i dostatku rodziny; inne potrawy – według gustu oraz tradycji rodzinnej.