„Jesteś, jesień, w moim sercu!”

„Jesteś, jesień, w moim sercu!”

W innych językach: be
„Jesteś, jesień, w moim sercu!”

W ramach „Książkowych spotkań” dzieci wysłuchały wierszy ze zbioru „Żywuczaja halinka” (Żywa gałąź) Piatrusia Brouki oraz obejrzały ilustracje książkowe.

Wiersze zebrane w tej publikacji to tylko niewielka część dorobku poetyckiego twórcy, ale każdy z nich jest prawdziwą perełką. Piękno przyrody, bogactwo dziedzictwa i niezwykłość języka zawarte są w wierszach Piatrusia Brouki. Książka jest również wyjątkowa pod względem artystycznym. Artystka Krystyna Baranowa stworzyła wspaniałe ilustracje, które wraz z poetyckimi słowami sprawiają ogromną przyjemność estetyczną.

Czytanie wierszy dzieciom jest bardzo ważne. Poezja pomaga budować inteligencję emocjonalną. Dzięki wierszom mały człowiek uczy się rozróżniać odcienie uczuć i emocji, wyczuwać piękno natury i sztuki. Wizualizacja wierszy pomaga lepiej zrozumieć i wyrazić swoje uczucia.

Młodzi uczestnicy słuchali wierszy, oglądali obrazki, a następnie tworzyli własne ilustracje. Nacisk położono na wizualizację wiersza o jesieni „Oto lato odeszło…”.

Wiersz zaczyna się sumem o lecie:

“Voś i lieta syšlo,
Adspiavali kalossi,
Ciažka nam zaŭvažać,
Jak zjaŭliajecca vosień…”

[„Oto lato odeszło,
Kłosy odśpiewały,
Trudno nam to przyjmować,
że nadchodzi jesień…”]

Wiersz jednak kończy się miłością i wdziękiem:

“Dy nie znaju, čamu
Ty mnie, vosień, pa sercu!”

[„Jednak nie wiem dlaczego,
jesień, jesteś w moim sercu!”]

Wiersz uczy kochać każdą porę roku jako dar Boży, dostrzegać i doceniać piękno natury.

Zobacz zdjęcia w albumie „Piatruś Brouka “Żywa gałąź”, jesień 2022”.