Modlitewna kampania „Milion dzieci modli się na Różańcu” — 2022

Modlitewna kampania „Milion dzieci modli się na Różańcu” — 2022

W innych językach: ru be
Modlitewna kampania „Milion dzieci modli się na Różańcu” — 2022

Modlitewna kampania „Milion dzieci modli się na Różańcu” rozpocznie się 18 października o 18.00.

Dzieci oraz rodzice w kościołach zjednoczą się online i przyjmą prosty udział w modlitwie. Zostanie zorganizowana ogólna transmisja online wydarzenia. Spotkanie jest moderowane z Chrześcijańskiego Centrum Socjalnego w Mińsku.

O kampanii modlitewnej

„Milion dzieci modli się na Różańcu” jest światową inicjatywą, która została zorganizowana przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Jej celem jest przede wszystkim pokazanie, że ufna modlitwa dzieci może lecieć jak strzała prosto do serca Boga i w ten sposób wywiera wielki wpływ. Jakże więc potężna jest modlitwa różańcowa, gdy dzieci modlą się o pokój i jedność w rodzinach, w ich własnym narodzie i na całym świecie!

IA scaled

Jak to się zaczęło?

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im wówczas towarzyszyły, doświadczyło głębokiej obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia Różaniec, świat się zmienia”. I o to właśnie chodzi w tej kampanii – o wiarę w moc modlitwy dzieci. Sam Jezus uczy nas: “Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).

Od tamtego czasu do inicjatywy przyłączyły się setki tysięcy dzieci, a my otrzymaliśmy wiele poruszających świadectw z całego świata. Mówią one nie tylko o radości dzieci, która wywarła głębokie wrażenie na towarzyszących im dorosłych, ale także o tym, jak sami dorośli zostali poruszeni przez łaskę i Różaniec zajął trwałe miejsce w ich własnym życiu modlitewnym.

Dlaczego 18 października?

Październik jest tradycyjnie miesiącem Różańca; 18-ty jest dniem świętego Łukasza Ewangelisty, który przekazał nam historię dzieciństwa Jezusa i według tradycji jest uważany za osobę bliską Matce Bożej. Dlatego też data ta jest całkiem odpowiednia.

Znaczenie Różańca

Jak napisał papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae:

“Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i «naszym pokojem» (Ef 2, 14) (…) Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się «zawsze i nie ustawać» (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj ‘walka’ tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska”.

Jak modlić się na Różańcu

image

Dzieci są o wiele bardziej otwarte na różańcową modlitwe niż wiele dorosłych. Kiedy Różaniec odmawia się prawidłowo oraz z odpowiednim kierownictwem, nasza relacja z Maryą będzie się pogłębiać — stanie się tym bardziej blizka, im dłużej będziemy się modlić. Właśnie takiej głębokiej relacji z Matką Bożą możemy się nauczyć od dzieci!

 1. Znak Krzyża. Wierzę w Boga 1 raz
 2. Ojcze nasz 1 raz
 3. Zdrowaś Maryjo 3 razy
 4. Chwała Ojcu 1 raz
 5. Wymienić nazwę tajemnicy Różańca
 6. Ojcze nasz 1 raz
 7. Zdrowaś Maryjo 10 razy
 8. Chwała Ojcu. „O Maryjo…”. Modlitwa Fatimska 1 raz
 9. Wymienić nazwę następnej tajemnicy Różańca
 10. Ojcze nasz 1 raz
 11. Zdrowaś Maryjo 10 razy

Znak Krzyża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O Maryjo,…

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa Fatimska

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.