Nabożeństwo „Milion dzieci modli się na różańcu” zjednoczyło białoruskie dzieci.

Nabożeństwo „Milion dzieci modli się na różańcu” zjednoczyło białoruskie dzieci.

W innych językach: en be
Nabożeństwo „Milion dzieci modli się na różańcu” zjednoczyło białoruskie dzieci.

18 października odbyło się nabożeństwo „Milion dzieci modli się na różańcu”. Telemost umożliwił łączność dzieci z pięciu miast ze wszystkich białoruskich diecezji.

​„Milion dzieci modli się na różańcu” to światowa inicjatywa. Jej głównym celem jest przemiana świata poprzez ufne prośby kierowane do Boga przez dzieci, którzy w modlitwie różańcowej wspólnie błagają o pokój i jedność w swoich rodzinach, narodach oraz w całym świecie.

Już po raz czwarty Dobroczynna Misja Dobrego Samarytanina pod opieką świętej Urszuli Ledóchowskiej organizuje modlitewne czuwanie z udziałem dzieci. W tym roku nabożeństwo znowu zjednoczyło dzieci na Białorusi podczas wspólnej modlitwy o pokój i jedność w świecie. W Chrześcijańskim Centrum Socjalnym zgromadziły się dzieci z mińskich parafii, a także z sanktuarium w Budsławiu. 

Na początku nabożeństwa odbyło się błogosławieństwo przyniesionych przez dzieci różańców, którego udzielili prezbiterzy w kościołach w Mińsku, Mohylewie, Brasławiu, Homlu oraz Grodnie. W Chrześcijańskim Centrum Socjalnym uczynił to bp Juryj Kasabucki. 

Słowo powitalne w imieniu Papieża Franciszka wygłosił sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Białorusi ks. Krzysztof Seroka. Kapłan przekazał dzieciom różaniec od Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. Po nabożeństwie różaniec ten ma wyruszyć w modlitewną wędrówkę do białoruskich parafii.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz również serdecznie przywitał zebrane na modlitwie dzieci i rozpoczął nabożeństwo Znakiem Krzyża.

Na początku każdej tajemnicy chwalebnej dzieci przypominali jej sens w ramach krótkiego rozważania.

Zmartwychwstanie Jezusa – Mińsk, diecezja mińsko-mohylewska

Wniebowstąpienie Jezusa – Mohylew, diecezja mińsko-mohylewska

Zesłanie Ducha Świętego – Brasław, diecezja witebska

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Homel, diecezja pińska

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – Grodno, diecezja grodzieńska

Na zakończenie czuwania modlitewnego słowo wygłosił przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi bp Aleh Butkiewicz, w którym podkreślił: „Ta modlitwa, która płynęła z milionów szczerych dziecięcych serc, będzie tą mocą, która zjednoczy i przyniesie współczesnemu światu, naszej ojczyźnie i każdemu człowiekowi tak bardzo potrzebny dzisiaj pokój”.