Odbyła się kampania „Milion dzieci modli się na różańcu”

Odbyła się kampania „Milion dzieci modli się na różańcu”

W innych językach: en be ru
Odbyła się kampania „Milion dzieci modli się na różańcu”

Do modlitwy online dołączyło kilka tysięcy dzieci z całej Białorusi. Grodno, Witebsk, Mohylew, Baranowicze, Pińsk, Lida, Narocz, Wierchniedźwińsk, Połock, Szczuczyn, Żodzino, Mińsk, Werenowo, Bobrujsk oraz dziesiątki innych miast modlili się na różańcu o pokój na całym świecie.

Główna transmisja została poprowadzona z naszego Centrum Socjalnego. W Mińsku do dzieci dołączyli biskupowie Jerzy Kosobucki oraz Tadeusz Kondrusiewicz, w Mohylewie — Aleksander Jaszewski, w Witebsku zaś — Aleh Butkiewicz.

Podczas wydarzenia wystąpiły dzieci z zespołu Michaelki, który odwiedzał Misję na letnich wakacjach. Pani Olga Chilko, jedna z odpowiedzialnych za Michaelki, powiedziała, że zawsze radością jest patrzeć, jak szczerze modlą się dzieci i wielbią Boga śpiewem i tańcem. Dlatego towarzyszenie im w takich momentach jest wielką przyjemnością, ponieważ czujesz, jak napełniasz się ich śmiechem i niesiesz dalej światło ich czystych i otwartych serc, — dodała.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz podkreślił: Trzeba od maleństwa uczyć dzieci modlitwie. Co oni wezmą w tym czasie, to z nimi zostanie też w życiu dorosłym. Dlatego więc modlitwa jest duchową formacją człowieka, przygotowaniem się na samodzielne życie. Arcybiskup zaznaczył także wagę modlitwy dzieci, ponieważ dziecko zawsze jest szczerym, zawsze mówi otwarcie. Z kolei biskup Jerzy Kosobucki podzielił się myślą, że dzieci modlą się w podobny sposób, jak proszą tatę czy mamę o jakąś rzecz. Kiedy dzieci wspólnie się modlą, to wtedy proszą o potrzebnych łaskach dla całego świata, — powiedział.

Dzieci były zachwycone, widząc swoich rówieśników z całej Białorusi, witając ich oraz po prostu machając ręką. W transmisji na żywo brali udział dzieci z Mińska, Witebska, Mohylewa, Baranowicz oraz Grodna. Ogólnobiałoruska modlitwa w ramach światowej kampanii Milion dzieci modli się na różańcu, w tym roku odbyła się po raz pierwszy. W 2020 roku do inicjatywy dołączyło się nasze Chrześcijańskie Centrum Socjalne. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na Białorusi stanie się corocznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom!

Zdjęcia: Jury Sidun.

Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj.