Odbyła się pielgrzymka „Szlakiem urszulanek”

Odbyła się pielgrzymka „Szlakiem urszulanek”

W innych językach: en be
Odbyła się pielgrzymka „Szlakiem urszulanek”

14-15 października 2023 r. Misja Dobrego Samarytanina pod opieką świętej Urszuli Ledóchowskiej zorganizowała pielgrzymkę „Szlakiem urszulanek”, która była poświęcona 90-leciu działalności sióstr urszulanek na ziemi białoruskiej. Podróż odbyła się według następującej trasy: Mińsk-Motol-Mołodowo-Iwanowa (Janów Poleski)-Pińsk-Horodyszcze-Łahiszyn-Mińsk.

W ramach przygotowania do pielgrzymki odbyła się ekspedycja naukowa, podczas której współpracownicy Misji ustalili miejsce, w którym w 1939 r. została wybudowana katolicka kaplica w Motolu. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili plac, na którym kiedyś znajdowała się świątynia. Pielgrzymi mieli również okazję obejrzeć ekspozycję w miejscowym muzeum twórczości ludowej, a także usłyszeć poleszucki śpiew wykonany przez mieszkańców miasteczka. 

Niedaleko Motola znajduje się Mołodowo – wieś, która jest ściśle związana z działalnością urszulanek. „Skirmunttowie, właściciele pięknego majątku Mołodowo, hojnie ofiarowali ten majątek naszemu Zgromadzeniu jeszcze za życia, powierzając nam grunty orne i łąki na cele charytatywne” – napisała Matka Urszula Ledóchowska. Siostry urszulanki stworzyły kilka przedszkoli w Mołodowie, zajmowały się katechizacją miejscowej ludności oraz opieką nad chorymi. Do dnia dzisiejszego przetrwała jedynie kaplica Skirmunttów – zabytek architektury XX w. 

Następnie pielgrzymi udali się do Iwanowa (daw. Janowa Poleskiego). Zwiedzili tu miejscowy kościół Podwyższenia Krzyża i doświadczyli ciepłego przyjęcia księdza proboszcza Pawła Kruczka. W kościele tym zachowuje się krzyż, którego autorem jest słynny artysta Napoleon Orda. Sympatycznym elementem zwiedzania był park miniatur w Janowie, gdzie można było zobaczyć makiety zabytków architektury znajdujących się w tym regionie. Wędrownicy zobaczyli tu między innymi makietę rezydencji rodziny Skirmunttów w Mołodowie. 

Centralnym miejscem wędrówki był Pińsk – „stolica Polesia”.  W katedralnym kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii, a także wysłuchali ciekawego opowiadania proboszcza parafii ks. Pawła Wróbla. Pielgrzymi pomodlili się w krypcie pińskiej katedry, gdzie jest pochowany śp. kardynał Kazimierz Świątek. O zasługach tej Postaci dla Kościoła białoruskiego uczestnicy pielgrzymi usłyszeli niejednokrotnie. Osoba Kardynała jest wzorem ofiarnego kapłana oddanego do końca Chrystusowi i Kościołowi. Pielgrzymi mieli również okazję bliżej poznać życie i działalność sługi Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego, jak i bp. Kazimierza Bukraby, z którymi miała kontakt św. Urszula Ledóchowska. Częścią zwiedzania miasta było między innymi nawiedzenie pałacu Butrymowiczów, który w swoim czasie służył jako pałac bp. Bukraby. Najprawdopodobniej właśnie w tym miejscu 29 sierpnia 1938 r. odbyła się Msza święta rozpoczynająca podróż Ledóchowskiej w towarzystwie Biskupa do wsi Ostrów, gdzie służyły siostry urszulanki.

Z Pińska pielgrzymi udali się do wsi Horodyszcze, gdzie w 1930-ych latach również prowdziły działalność urszulanki. Siostry podejmowały tu podobne prace jak i w innych misjach na Polesiu. Były to między innymi: praca przy parafii, odwiedzanie chorych, założenie koła gospodyń wiejskich, opieka nad młodzieżą. Pielgrzymi mieli okazję obejrzeć stary budynek klasztorny oraz przylegający do niego teren.

W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki zwiedzili kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łahiszynie, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polesia. Jest to miejsce, gdzie służył ks. Jan Zieja, z którym współpracowały siostry urszulanki. O kościele i historii parafii opowiedział pielgrzymom ks. Andrej Szut.

Z modlitwą na ustach i wdzięcznością Bogu w sercach pielgrzymi wrócili do Mińska. Pielgrzymka to ofiarowany Bogu czas, to mały krok do przodu na drodze życia duchowego. Pielgrzymka to rozmowy i spotkania z ludźmi. Wiele się wydarzyło w ciągu tych dwóch dni. Serce jest napełnione wdzięcznością Panu za dary, które od Niego otrzymaliśmy w drodze oraz za ludzi, których stawiał obok nas. Osobom konsekrowanym jesteśmy wdzięczni za rozmowy duchowe i rady. Kapłanom – za codzienną Eucharystię i możliwość spowiedzi. Dziękujemy każdej osobie, która nas przyjęła, otuliła troską i modlitwą.