Pracownicy Misji zwiedzają wystawę poświęconą 100-leciu Muzeum im. Iwana Łuckiewicza w Wilnie

Pracownicy Misji zwiedzają wystawę poświęconą 100-leciu Muzeum im. Iwana Łuckiewicza w Wilnie

W innych językach: be ru
Pracownicy Misji zwiedzają wystawę poświęconą 100-leciu Muzeum im. Iwana Łuckiewicza w Wilnie

Jest to pierwsze białoruskie muzeum narodowe, którego głównym celem było gromadzenie, ochrona i promocja białoruskiej historii, kultury i sztuki. A Iwan Łuckewicz jest wybitną białoruską postacią pierwszej połowy XX wieku. Przekazał własną kolekcję antyków Białoruskiemu Towarzystwu Naukowemu w Wilnie i w ten sposób zapoczątkował powstanie muzeum.

Zwiedzanie poprowadził kurator wystawy Dmitrij Monicz, który opowiedział o bogatej i różnorodnej kolekcji wileńskiego Muzeum Białoruskiego im. Iwana Łuckiewicza.