Przedstawienie inkluzywnego teatru z Homla odbyło się w Misji

Przedstawienie inkluzywnego teatru z Homla odbyło się w Misji

W innych językach: en be
Przedstawienie inkluzywnego teatru z Homla odbyło się w Misji

Dzieci z domu internatu dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwoju psychofizycznego w Homlu odwiedziły Chrześcijańskie Centrum Społeczne, aby przedstawić spektakl p.t. „Dziadek do orzechów” dla gości Misji.

Dzieci przyjechały razem ze swoimi opiekunami i Panią Dyrektor Haliną Dalhapolawaj. Także na spektaklu był obecny dyrektor Dodroczynnej misji katolickiej „Caritas-Miłoserdzie” w Homlu, o.Leonard Aduszkiewicz OSPPE.
Po wybitnym przedstawieniu dla wszystkich gości i aktorzy był przygotowany poczęstunek.

Dziękujemy i czekamy na was ponownie.