Święto ku czci św. Mikołaja

Święto ku czci św. Mikołaja

W innych językach: be
Święto ku czci św. Mikołaja

6 grudnia w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym odbyła się Msza św. na cześć św. Mikołaja, której celebrację poprowadził arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. We Mszy św. wzięły udział dzieci, rodzice Misji. Po mszy wszyscy zostali zaproszeni na świętowanie z grami, prezentami i poczęstunkiem.

Obchody Mikołajek przed Bożym Narodzeniem przypominają nam o wartości bezinteresownego daru miłości. Legenda mówi, że św. Mikołaj starał się czynić dobro w taki sposób, aby jego starania pozostawały tajemnicą. Pomagał biednym dyskretnie nocą, wrzucając złote monety do butów pozostawionych przy drzwiach, oraz zostawiając przy oknach wypieki. Wkrótce tradycja ta rozpowszechniła się w całej Europie. W domach zaczęto wieszać na noc specjalne buty lub pończochy, aby św. Mikołaj miał gdzie położyć swoje dary. Św. Mikołaj, który „przynosi dary”, jest synonimem dobroci i miłości. Przede wszystkim przekazuje nam, współczesnym chrześcijanom, jedną zawsze aktualną prawdę – potrzeby wielkodusznej pomocy bliźnim. Każdy kraj europejski ma swoje tradycje i zwyczaje związane z obchodami tego dnia. Wiele obrazów w sztuce białoruskiej poświęconych jest św. Mikołajowi, co świadczy o miłości i szacunku, jakie mieli dla niego nasi przodkowie.