Święto ku czci św. Mikołaja

Święto ku czci św. Mikołaja

W innych językach: be
Święto ku czci św. Mikołaja

6 grudnia w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym odbyła się Msza św. na cześć św. Mikołaja, której celebrację poprowadził arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. We Mszy św. wzięły udział dzieci, rodzice i członkowie wspólnoty „Samarytanin”.

Po mszy wszyscy zostali zaproszeni na świętowanie z grami, prezentami i poczęstunkiem. Obchody Mikołajek przed Bożym Narodzeniem przypominają nam o wartości bezinteresownego daru miłości. Legenda mówi, że św. Mikołaj starał się czynić dobro w taki sposób, aby jego starania pozostawały tajemnicą. Pomagał biednym dyskretnie nocą, wrzucając złote monety do butów pozostawionych przy drzwiach, oraz zostawiając przy oknach wypieki. Wkrótce tradycja ta rozpowszechniła się w całej Europie. W domach zaczęto wieszać na noc specjalne buty lub pończochy, aby św. Mikołaj miał gdzie położyć swoje dary. Św. Mikołaj, który „przynosi dary”, jest synonimem dobroci i miłości. Przede wszystkim przekazuje nam, współczesnym chrześcijanom, jedną zawsze aktualną prawdę – potrzeby wielkodusznej pomocy bliźnim. Każdy kraj europejski ma swoje tradycje i zwyczaje związane z obchodami tego dnia. Wiele obrazów w sztuce białoruskiej poświęconych jest św. Mikołajowi, co świadczy o miłości i szacunku, jakie mieli dla niego nasi przodkowie.

Zobacz zdjęcia z uroczystości w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym w albumie „Mikołajki (6.12.2022)”.