W Misji odbył się Dzień Babci i Dziadka

W Misji odbył się Dzień Babci i Dziadka

W innych językach: en be
W Misji odbył się Dzień Babci i Dziadka

Swiętowanie rozpoczęło się wykładem ks. Alaksandra Šamryckaha. Podkreślił on, że we współczesnym świecie panuje „kultura odrzucenia”, która stawia na pierwszym miejscu to, co jest efektywne, produktywne. Według takiego myślenia starsi ludzie nie mają wartości. Kapłan zaznaczył, że nasze wydarzenie jest deklaracją sprzeciwu wobec takiej postawy.

Konferencja zakończyła się modlitwą za wstawiennictwem świętych Anny i Joachima, rodziców Matki Bożej. Następnie odbył się obrzęd błogosławieństwa gardła świecami św. Błażeja połączony z modlitwą za wstawiennictwem świątego z prośbą o zachowanie gardła przed chorobami oraz o właściwe używanie głosu.
Kulminacyjnym momentem śwęta był występ dzieci, dedykowany babciom i dziadkom. Wszystcy byli wzruszeni i szczęśliwi. Podczas wydarzenia były nie tylko śpiewy i wiersze, ale także gry z udziałem babć i dziedków.