W Misji odbyła się Droga Krzyżowa

W Misji odbyła się Droga Krzyżowa

W innych językach: ru be
W Misji odbyła się Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem wielkopostnym, które symbolicznie upamiętnia drogę Jezusa Chrystusa ku śmierci. Wierzący, trzymając krzyż, przechodzą przez czternaście „stacji”, poświęconych najważniejszym momentom cierpienia Chrystusa, rozważają krzyżową pokutę Chrystusa oraz uwielbiają Go za zbawienie ludzkości.

Dzieci, rodzice, pracownicy i przyjaciele Misji zgromadzili się, aby przeżyć Drogę Krzyżową – drogę cierpienia, refleksji i pokuty. Droga Krzyżowa jest jedną z najbardziej emocjonalnych modlitw zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Każdy wraz z Chrystusem przechodzi przez Jego ból i mękę, niosąc „krzyż” swoich grzechów, problemów i wątpliwości.

Крыжовы шлях

Zobacz więcej zdjęć w albumie.