W przeddzień święta świętych Cyryla i Metodego odbyło się spotkanie modlitewne.

W przeddzień święta świętych Cyryla i Metodego odbyło się spotkanie modlitewne.

W innych językach: be en
W przeddzień święta świętych Cyryla i Metodego odbyło się spotkanie modlitewne.

10 lutego w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym odbyło się spotkanie modlitewne, w którym uczestniczyli biskupi i kapłani obrządku rzymskiego i bizantyjskiego.

Jego Ekscelencja nuncjusz apostolski Ante Jozicz poświęcił ikonę świętych Cyryla i Metodego. Archimandryta Siarhiej Hajek przekazał tę ikonę naszemu Centrum. Ikona zajmie honorowe miejsce w kaplicy. W tym dniu 75 urodziny obchodził Jego Ekscelencja Archimandryta Siarhej Hajek. Z tej okazji obecni na uroczystości złożyli mu życzenia. Nuncjusz Ante Jozicz wręczył Hierarsze dary Ojca Świętego Franciszka – papieski medal i różaniec.