Witamy nowych ministrantów!

Witamy nowych ministrantów!

W innych językach: be
Witamy nowych ministrantów!

27 listopada w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym, podczas Mszy św., czterech młodych chłopców zostało przyjętych do szeregu ministrantów.

Chłopcy zostali odpowiednio przeszkoleni jako kandydaci, pomyślnie zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne. Wyrazili także chęć zostania ministrantami, aby jeszcze lepiej służyć chwale Bożej przy ołtarzu i w życiu codziennym.

Dla samych chłopców było to bardzo ważne i długo wyczekiwane wydarzenie. W uroczystości wzięli udział rodzice i bliscy nowych ministrantów oraz wielu wiernych.

 

Ministrant (łac. ministrare — służyć) — to człowiek, który pomaga kapłanowi podczas liturgii. Zadaniem ministranta jest przygotowanie niezbędnych rzeczy liturgicznych przed rozpoczęciem Mszy św., a także innego rodzaju pomoc. Ministrant jest przyjacielem Jezusa Chrystusa, dlatego bardzo ważne jest odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków i wezwań do bycia świadkami Chrystusa nie tylko w kościele podczas Mszy św., ale także w życiu codziennym.