Z udziałem arcybiskupów odbyła się konferencja, poświęcona problemom rodziny

Z udziałem arcybiskupów odbyła się konferencja, poświęcona problemom rodziny

W innych językach: ru be
Z udziałem arcybiskupów odbyła się konferencja, poświęcona problemom rodziny

7 maja w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym Dobroczynnej Misji Dobrego Samarytanina odbyła się konferencja na temat „Rodzina chrześcijańska w obliczu współczesnych wyzwań”

Konferencja rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował Metropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Józef Staniewski. Po Eucharystii hierarcha zwrócił się do uczestników ze słowem powitalnym, od którego rospoczęło część referatową, informuje Catholic.by.

Arcybiskup senior Tadeusz Kondrusiewicz wygłosił referat na temat Pogląd Kościoła katolickiego na rodzinę i wychowanie młodzieży.

W nim zasłużony hierarcha zwrócił uwagę uczestników na tragiczną sytuację współczesnej rodziny, która, jako fundament społeczeństwa wymaga najszybszego uzdrowienia. Zauważył, że tradycyjna wizja rodziny jako stworzonego przez Boga związku mężczyzny i kobiety w celu wspólnego życia, rodzenia i wychowywania potomstwa zostaje obecnie kwestionowana oraz atakowana.

Hierarcha podkreślił, że Kościół chroni ustanowioną przez Boga instytucję rodziny i postrzega małżeństwo nie tylko jako naturalne przymierze między mężczyzną a kobietą, ale także jako boski dar sakramentalny. Dodał, że przygotowanie się do założenia rodziny jest najwyższym priorytetem zarówno dla Kościoła, jak i społeczeństwa. W tym procesie, zdaniem arcybiskupa, główną rolę odgrywa sama rodzina, która przygotowuje swoje dzieci do podjęcia przyszłych obowiązków człowieka rodzinnego.

„Rodzina, zdrowa moralnie, jest warunkiem rozwoju człowieka i wspólnoty” – jest pewny abp Kondrusiewicz.

Zwrócił również uwagę na to, że cudzołóstwo, aborcja, odsunięcie się, niedojrzałość emocjonalna, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, brak dialogu, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu i komputera oraz inne patologie szerzą się jako destrukcyjny wirus dla rodziny. Młodzi ludzie nie chcą lub boją się zakładać rodzinę. Praktykowane są wolne związki kobiet i mężczyzn, którzy nie wiążą się żadnymi zobowiązaniami. Instytucja rodziny coraz częściej doświadcza symptomów kultury doczesności, kiedy ludzie przechodzą z jednego związku emocjonalnego do drugiego, — hierarcha przypomniał słowa papieża Franciszka, dodając, że negatywny wpływ na wychowanie młodzieży ma nieprawidłowo rozumiana wolność robienia czegokolwiek się chce. Podkreślił, że wielkim zagrożeniem dla tradycyjnych fundamentów rodziny jest ideologia gender, która według papieża Franciszka jest „kolonizacją ideologiczną”. Hierarcha jest zaniepokojony tym, że dziś mentalność młodych ludzi kształtuje Internet, który nie zawsze podaje zgodne z ogólnie przyjętymi normami ludzkimi i moralnymi koncepcje.

Kościół nie stroni od problemów rodzinnych, odczytuje znaki czasu i stara się na nie odpowiadać. Najlepszym tego dowodem, zdaniem szanownego hierarchy, są dwa poświęcone rodzinie Synody Biskupów 2014 i 2015 roku.

Arcybiskup wezwał rodziny, instytucje państwowe, publiczne i naukowe, przedstawicieli różnych konfesji do zjednoczenia wysiłków na rzecz wypracowania wspólnego podejścia do uzdrowienia białoruskiej rodziny.

„Jeśli nie my, kto jeszcze? Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Koło zamachowe procesu sekularyzacji młodego pokolenia szybko się rozkręca. Pociąg, w którym znajdują się młodzi, odjeżdża. Jeśli nie zostaną uruchomione niezbędne działania, przede wszystkim w edukacji duchowej, pociąg odejdzie, a my pozostaniemy na peronie, obserwując go. Natomiast w nim będą nasze dzieci, nasza przyszłość. Jaką ona będzie bez fundamentu moralnego?

Dlatego należy zrobić wszystko, aby rodzina stała się radością i nadzieją naszej Ojczyzny” – podsumował swój referat abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Oprócz niego swoje referaty wygłosili też o. Witalij Sapieha OP, który opowiadał o wychowaniu młodzieży do życia w rodzinie, Iwan Puzanaŭ, który zwrócił uwagę na współczesne zagrożenia dla rodziny, a takżę Uladzislaŭ Wałachowicz, który zapoznał obecnych z podstawami biblijnymi potrzeby przeproszenia za grzechy przeciwko życiu i rodzinie.

Po części referatowej odbyły się dwa okrągłe stoły na tematy: „Przygotowanie do ślubu” oraz „Wychowywanie dzieci”. Wśród uczestników na konferencji byli obecni też studenci Mińskiego College’u Teologicznego im. św. Jana Chrzciciela.