Zapraszamy do obejrzenia unikalnej kolekcji ikon

Zapraszamy do obejrzenia unikalnej kolekcji ikon

W innych językach: be en
Zapraszamy do obejrzenia unikalnej kolekcji ikon

W Chrześcjiańskim Centrum Socjalnym można obejrzeć unikalną kolekcję ikon „Niebiańska Opieka Białorusi”. W ekspozycji znajdują się obrazy, przed którymi od ponad stu lat modlili się nasi ojcowie.

Na obrazach zobaczymy postać Chrystusa, Matki Bożej, św. Mikołaja i św. Jerzego. To niebieskie wojsko, na które w chwilach niebezpieczeństw liczył zawsze białoruski naród. Oblicza świętych patrzą na nas z „lisztw” (artystyczny element zewnętrznej ozdoby okna wiejskiej chaty). Lisztwy pochodzą z Homla, z wioski Kudryczy, Horodyszcze (piński rejon), gdzie było centrum działalności sióstr urszulanek SJK na Polesiu. A więc umieszczenie tych lisztw na wystawie w Chrześcjiańskim Centrum Socjalnym, którym opiekują się siostry urszulanki jest bardzo symboliczne. W starych skrzyniach rozmieszczone są materiały dotyczące działalności urszulanek na ziemiach białoruskich.

Perłą kolekcji jest unikalna ikona z XVIII wieku z obwodu kobryńskiego, która w czasach sowieckich była wykorzystywana jako deska przykręcona do ściany w zwykłym domu. Z powiatu dobruskiego pochodzi ikona Matki Boskiej z małym Jezusem i Janem Chrzcicielem, która jest ludową kopią słynnego dzieła Rafaela „Madonna na tronie”. Ciekawostką jest wizerunek Panny Marii, która ma trzy dłonie (ze wsi Chalcz, powiat wietkowski). Ikona ta powstała z dawnej ikony św.Mikołaja. Kolejne unikalne ikony to: Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny, Prorok Eliasz, Św.Barbara, “Krzew Gorejący” i inne. Te ikony i lisztwy  to cenne uratowane dziedzictwo. Dzieła były w bardzo złym stanie, jednak przeprowadzona konserwacja przywróciła ich dawne piękno. Ekspozycję zdobią tradycyjne, ludowe ręczniki, rękodzieła pochodzące z różnych miejsc Białorusi.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia tej wystawy! Usłyszymy w niej również ciekawe opowieści o wyjątkowych skarbach przeszłości i będziemy mogli włączyć się w tworzenie odręcznie pisanej Biblii.