Zapraszamy do udziały w modlitwie uwielbienia „Dzieci niosą miłoserdzie”

Zapraszamy do udziały w modlitwie uwielbienia „Dzieci niosą miłoserdzie”

W innych językach: en be
Zapraszamy do udziały w modlitwie uwielbienia „Dzieci niosą miłoserdzie”

Modlitwa uwielbienia “Dzieci niosą miłoserdzie” – jest to festiwal muzyki duchowej, dialog miłości,  uwielbienia oraz dziękczynienia Panu Bogu. Śpiewy modlitewne w wykonaniu dzieci brzmią szczególnie przenikliwie i naprawdę dotykają duszy.

Data: 6 kwietnia 2024 r.
Czas: 11.00–15.00
Adres: Chrześcijańskie Centrum Socjalne, ul. Serafimowicza, 19, Mińsk, telefon kontaktowy: 80173439917
Warunki uczestnictwa:

  1. W uwielbieniu może wziąć udział jedna osoba lub grupa do dwudziestu osób.
  2. Wiek uczestników: 4-16 lat.
  3. Prosimy przygotować jeden lub dwa utwory. Należy skonsultować swój wybór z organizatorami mailowo  samaranin24@gmail.com, aby piosenki się nie powtarzały.
  4. Informację o uczestnikach (imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, parafia, telefon) prosimy podać mailowo (samaranin24@gmail.com) do 15 marca 2024 r.
  5. Przewidziana jest przerwa na posiłek. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Przypomnijmy sobie, jak cudownie było w roku 2023!

Serdecznie zapraszamy!