Zapraszamy na modlitwę uwielbienia „Dzieci niosą miłosierdzie”

Zapraszamy na modlitwę uwielbienia „Dzieci niosą miłosierdzie”

W innych językach: ru be
Zapraszamy na modlitwę uwielbienia „Dzieci niosą miłosierdzie”

Modlitwa uwielbienia „Dzieci niosą miłosierdzie” – to festiwal muzyki duchowej, dialog miłości, wywyższania oraz dziękczynienia Panu Bogu. Śpiewy modlitewne w wykonaniu dzieci brzmią szczególnie przenikliwie i dotykają duszy.

Dzień: 23 kwietnia 2022 r. (sobota)​

Czas: 11.00–15.00

Miejsce: Chrześcijańskie Centrum Socjalne, ul. Serafimowicza, 19, Mińsk

Uczestnicy:

  • Misja Dobrego Samarytanina pod opieką św. Urszuli Ledóchowskiej (Mińsk)
  • Parafia Narodzenia Matki Bożej (Homel)
  • Parafia św. Kazimierza (Mołodeczno)
  • Chór Bożyja Jahniatki (Mińsk)
  • Parafia św. Antoniego (Marina Horka)
  • Parafia św. Franciszka (Walarjanawa)
  • Parafia św. Jana Chrzciciela (zespoły Niabiesnyja notki oraz Anima) (Mińsk)
  • Zespół Michaelki (Mińsk)

Program:
10.30–11.00 – Przyjazd gości
11.00 – Modlitwa uwielbienia
12.30 – Jarmark słodyczy, białoruskich książek dla dzieci, rzemiosła, podpisanie książek białoruskich pisarzy i artystów.

Serdecznie zapraszamy!

Udział jest bezpłatny. Będziemy wdzięczni za dobrowolną ofiarę, którą można przesłac na konto:

Dane bankowe:
УНН 102366022, АКПА 380087195000
р/р BY63UNBS30151611900000001933
ЗАТ “БСБ Банк”; БІК UNBSBY2X

Kontakt:
+375 17 343-99-17
+375 (44) 770 09 01
samaranin16@gmail.com