Zapraszamy na Roraty!

Zapraszamy na Roraty!

W innych językach: be
Zapraszamy na Roraty!

Rozpoczyna się Adwent – czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ważnym elementem Adwentu są Msze święte roratnie. Są to niezwykłe nabożeństwa poświęcone Najświętszej Maryi Pannie jako wyraz wdzięczności za Jej zgodę na przyjęcie woli Bożej. Msza święta roratnia wzięła swoją nazwę od pierwszych słów antyfony na wejście: „Rorate coeli, desuper et nubes pluant justum” (Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego).

W tym roku w naszej Misji Roraty odbywają się dwa razy w tygodniu:

  • Poniedziałek 8:40
  • Środa 17:00

Prosimy o punktualność oraz przygotowanie lampionów 5 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej.