Zapraszamy na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Zapraszamy na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W innych językach: be
Zapraszamy na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

W tym dniu, w którym czcimy tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy, która dzięki łasce Bożej została ocalona od grzechu pierworodnego, każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy św.

Msze św. będą sprawowane w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym o godzinie 9:00 i 18:00.