Zintegrowane lekcje o Marcu Chagallu

Zintegrowane lekcje o Marcu Chagallu

W innych językach: ru be
Zintegrowane lekcje o Marcu Chagallu

Chrześcijańska kultura, literatura i sztuka zebrały się w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym, aby studiować twórczość artysty Marca Chagalla. Łączenie kilku dyscyplin w celu studiowania jednego tematu ma charakter zintegrowany, gdy dzieci poznają świat w różnorodności i jedności. Takie zajęcia rozwijają u dzieci umiejętność porównywania, uogólniania, identyfikowania powiązań międzyprzedmiotowych i wyciągania wniosków. Kształcenie zintegrowane jest formą niestandardową i ciekawą, wiąże się z obowiązkowym rozwojem twórczej aktywności dzieci.

Na zajęciach w bibliotece Chrześcijańskiego Centrum Socjalnego (w ramach „Książkowych spotkań”) dzieci czytały o życiu i działalności Marca Chagalla, studiowały jego twórczość z albumów i reprodukcji, rysowały. Następnie młodzi badacze zwiedzili wystawę, przygotowaną z okazji 135. rocznicy urodzin Marca Chagalla, w Narodowym Muzeum Sztuki. Ekspozycja ilustruje główne motywy i tematy poetyki Chagalla — “Biblia”, “Kochankowie”, “Zegar”, “Witebsk”, “Paryż”. W muzeum dzieci zobaczyły oryginalne prace artysty, a także obejrzały animowany film “Marc Chagall. Początek” (reż. Elena Pietkiewicz, 2016), który jest swoistą unikalną percepcją ekranową biograficznych wątków z życia artysty. Na zakończenie uczestnicy zagrali w quiz, sprawdzający wiedzę o ekspozycji muzealnej.

Dzieci dużo dowiedziały się o Marcu Chagallu. Co ciekawe, w 1931 roku, poszukując motywów religijnych do swojej twórczości, artysta udał się do Ziemi Świętej. Tam zdobywał doświadczenie życiowe, zarówno duchowe, jak i twórcze. Inspirację zaś do stworzenia serii “Sceny biblijne” Marc Chagall czerpał nie tylko w Ziemi Świętej. Własne życie miało na niego duży wpływ: “Od najmłodszych lat fascynowała mnie Biblia, – pisał Marc Chagall. – Zawsze wydawało mi się i wydaje mi się teraz, że ta książka jest największym źródłem poezji wszechczasów”.

Marc Chagall stał się jednym z symboli XX wieku — symbolem tęsknoty za harmonią, miłością i nadzieją. Nieśmiertelność jego sztuki polega na umiejętności przekazywania obecności boskiego ducha w każdym przedmiocie otaczającego świata.

Zobacz zdjęcia z zajęć w naszym albumie.