Historia

Historia

W innych językach: ru be en

Za swoje powołanie siostry Urszulanki uznają wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim. Dlatego marzenie o stworzeniu własnej instytucji edukacyjnej było naturalnym pragnieniem sióstr. Z tą inicjatywą zwróciły się one do abp. Tadeusza Kondrusiewicza i uzyskały zgodę oraz wsparcie.

2 lutego 2011 r. władze białoruskie przekazały Kościołowi budynek dawnej szkoły przy ul. Sierafimowicza 19 w Mińsku. Znajdował się on w złym stanie. Niezbędna była gruntowna przebudowa, a także rewitalizacja przyległego terenu.

28 lutego 2011 r. Urszulanki zarejestrowały organizację religijną “Dobroczynna Misja Dobrego Samarytanina pod opieką świętej Urszuli Ledóchowskiej”.  Dyrektorem organizacji została siostra Czesława Nowicka USJK. Rozpoczęła się praca nad przyszłym Chrześcijańskim Centrum Socjalnym.

W latach 2011 – 2013 trwały prace nad stworzeniem projektu i jego uzgodnieniem. Równolegle siostry aktywnie poszukiwały sponsorów budowy. Dzięki niemieckiej fundacji Renovabis, Konferencji Episkopatu Włoch i tysiącom nieobojętnych osób udało się uzyskać potrzebną kwotę.  Z końcem 2013 roku rozpoczęły się prace budownicze.

W latach 2013 – 2017 budynek gruntownie przebudowano z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dobudowano trzecie piętro, stare konstrukcje ściągnięto metalowym szkieletem, zbudowano kaplicę. Z dawnej szkoły została tylko część ścian zewnętrznych. Latem 2018 roku budynek oddano do eksploatacji.

29 maja 2018 roku stał się Dniem Urodzin naszego Chrześcijańskiego Centrum Socjalnego. Tego dnia arcybiskup Tadeusz uroczyście poświęcił budynek i ogłosił świętą Urszulę patronką miejsca. З września rozpoczął się pierwszy rok szkolny w historii Misji. Wnętrza zaczęły tętnić życiem.